Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥ŋoj˧˥ tʰɨ̰˩˧ŋoj˧˧ tʰɨ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋoj˧˥ tʰɨ˩˩ŋoj˧˥˧ tʰɨ̰˩˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

ngôi thứ

  1. Trật tự chỗ ngồi trong làng thời phong kiếnPháp thuộc.

Dịch sửa

Tham khảo sửa