Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ ghép giữa ngày +‎ nay.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋa̤j˨˩ naj˧˧ŋaj˧˧ naj˧˥ŋaj˨˩ naj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaj˧˧ naj˧˥ŋaj˧˧ naj˧˥˧

Phó từ

sửa

ngày nay

  1. Thời kì hiện tại.
    Ngày nay, Somalia vẫn trong tình trạng xung đột không ngừng.

Đồng nghĩa

sửa

Trái nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa