Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːŋ˨˩ ma̰ːʔk˨˩laːŋ˧˧ ma̰ːk˨˨laːŋ˨˩ maːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːŋ˧˧ maːk˨˨laːŋ˧˧ ma̰ːk˨˨

Danh từ

sửa

làng mạc

  1. Làng nói chung.
    Làng mạc vui vẻ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa