Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣa̰ʔp˨˩ zḭʔp˨˩ɣa̰p˨˨ jḭp˨˨ɣap˨˩˨ jip˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣap˨˨ ɟip˨˨ɣa̰p˨˨ ɟḭp˨˨

Định nghĩa

sửa

gặp dịp

  1. Được lúc thuận lợi.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa