Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Giống đực maniaque
/ma.njak/
maniaques
/ma.njak/
Giống cái maniaque
/ma.njak/
maniaques
/ma.njak/

maniaque /ma.njak/

  1. Bị ám ảnh.
  2. Gàn.
  3. (Y học) Hưng cảm.
  4. (Từ cũ, nghĩa cũ) Điên.

Danh từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Số ít maniaque
/ma.njak/
maniaques
/ma.njak/
Số nhiều maniaque
/ma.njak/
maniaques
/ma.njak/

maniaque /ma.njak/

  1. Kẻ bị ám ảnh.
  2. Người gàn.
  3. (Y học) Người hưng cảm.

Tham khảoSửa đổi