Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈlɛ.viµ;ù lə.ˈvi/

Danh từ sửa

levee /ˈlɛ.viµ;ù lə.ˈvi/

  1. Buổi chiêu đâi (của nhà vua hay một vị quan to trong triều, chỉ mời khách đàn ông).
  2. Đám khách.
  3. (Sử học) Buổi tiếp khách khi vừa ngủ dậy.

Danh từ sửa

levee /ˈlɛ.viµ;ù lə.ˈvi/

  1. Con đê.

Ngoại động từ sửa

levee ngoại động từ /ˈlɛ.viµ;ù lə.ˈvi/

  1. Đắp đê cho.

Tham khảo sửa