Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lo˧˥ laŋ˧˧lo̰˩˧ laŋ˧˥lo˧˥ laŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lo˩˩ laŋ˧˥lo̰˩˧ laŋ˧˥˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lố lăng

  1. Không hợp với lẽ thường của người đời đến mức chướng tai gai mắt.
    Cử chỉ lố lăng.
    Đua đòi cách ăn mặc lố lăng.

Tham khảo sửa