Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lən˧˥ lɨət˧˥lə̰ŋ˩˧ lɨə̰k˩˧ləŋ˧˥ lɨək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lən˩˩ lɨət˩˩lə̰n˩˧ lɨə̰t˩˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

lấn lướt

  1. Dựa vào sức mạnh hà hiếp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa