Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
laʔaŋ˧˥ kwen˧˧laːŋ˧˩˨ kwen˧˥laːŋ˨˩˦ wəːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
la̰ːŋ˩˧ kwen˧˥laːŋ˧˩ kwen˧˥la̰ːŋ˨˨ kwen˧˥˧

Động từ sửa

lãng quên

  1. Không còn nhớ những việc cần làm, cần quan tâm.
    một tác phẩm bị lãng quên

Tham khảo sửa