Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ zaːŋ˧˥laːm˧˧ ja̰ːŋ˩˧laːm˨˩ jaːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɟaːŋ˩˩laːm˧˧ ɟa̰ːŋ˩˧

Động từ sửa

làm dáng

  1. Làm cho hình thức bên ngoài trở nên đẹp hơn (bằng trang điểm, chải chuốt hay điệu bộ).
    Một cô gái thích làm dáng.
    Làm dáng cho con.

Tham khảo sửa