Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwiŋ˧˧kʰwin˧˥kʰwɨn˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwiŋ˧˥xwiŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

khuynh

  1. (Kết hợp hạn chế) . Thiên về, có xu hướng ngả về.
    Thái độ khuynh hữu.
    Nền văn học khuynh về tả thực.

Tham khảo sửa