Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwajŋ˧˧kʰwan˧˥kʰwan˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwaŋ˧˥xwaŋ˧˥˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

khoanh

 1. Vật thường là hình sợi, hình thanh mỏng, được cuộn hoặc uốn cong thành hình vòng tròn.
  Một khoanh thừng.
  Khoanh dây thép.
 2. Vậthình một khối tròn dẹt được cắt ra từ một khối hình trụ.
  Một khoanh giò.
  Khoanh bí.
  Cưa mấy khoanh gỗ.

Động từ sửa

khoanh

 1. Làm thành hình vòng tròn hoặc vòng cung. Con rắn nằm lại một chỗ.
  Khoanh tay trước ngực.
  Khoanh lại bằng bút chì.
 2. Vạch giới hạn để hạn định phạm vi.
  Khoanh vùng chuyên canh rau.
  Khoanh vấn đề lại để nghiên cứu.

Dịch sửa

Tham khảo sửa