Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xon˧˥˧˥kʰo̰ŋ˩˧ kʰɔ̰˩˧kʰoŋ˧˥ kʰɔ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xon˩˩˩˩xo̰n˩˧ xɔ̰˩˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

khốn khó

  1. Nghèo túng quá.
    Trong cảnh khốn khó vẫn giữ được tư cách thanh cao.

Dịch sửa

Tham khảo sửa