Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈdʒən/

Từ viết tắt

sửa

jun /ˈdʒən/

  1. Tháng sáu (June).
  2. Viết tắt.
  3. Tháng sáu (June).

Tham khảo

sửa

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ

sửa

Động từ

sửa

jun

  1. rửa.