Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈdʒən/

Từ viết tắt sửa

jun /ˈdʒən/

  1. Tháng sáu (June).
  2. Viết tắt.
  3. Tháng sáu (June).

Tham khảo sửa

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ sửa

Động từ sửa

jun

  1. rửa.