Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɪn.ˈstɔ.lɜː/

Danh từ sửa

installer /ɪn.ˈstɔ.lɜː/

 1. Người đặt (hệ thống máy móc... ).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

 • IPA: /ɛ̃s.ta.le/

Ngoại động từ sửa

installer ngoại động từ /ɛ̃s.ta.le/

 1. Đặt, xếp, sắp đặt, bày biện.
  Installer un moteur — đặt một động cơ
  Installer sa famille à la campagne — xếp cho gia đình ở nông thôn
  Installer un malade dans son lit — đặt người bệnh vào giường
  Installer des meubles — bày biện đồ gỗ
 2. Làm lễ thụ chức cho.
  Installer le président d’un tribunal — làm lễ thụ chức cho một viên chánh tòa án
  Installer un évêque — làm lễ thụ chức cho một giám mục

Trái nghĩa sửa

Tham khảo sửa