Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ leʔe˧˥laːm˧˧ le˧˩˨laːm˨˩ le˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ lḛ˩˧laːm˧˧ le˧˩laːm˧˧ lḛ˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

làm lễ

  1. Tổ chức lễ.
    Làm lễ khánh thành trường học.

Dịch sửa

Tham khảo sửa