Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực individuel
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/
individuels
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/
Giống cái individuelle
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/
individuelles
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/

individuel /ɛ̃.di.vi.dɥɛl/

 1. Xem individu.
  Hérédité individuelle — (sinh vật học; sinh lý học) di truyền cá thể
  Propriété individuelle — sở hữu cá thể
  Hygiène individuelle — vệ sinh cá nhân
 2. Cá biệt.
  Cas individuel — trường hợp cá biệt

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
individuel
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/
individuels
/ɛ̃.di.vi.dɥɛl/

individuel /ɛ̃.di.vi.dɥɛl/

 1. Cái cá thể.
  L’individuel et le collectif — cái cá thể và cái tập thể
 2. (Triết học) Cái cá biệt.

Tham khảoSửa đổi