Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

[ˈɪɡ.nə.rənt]

Tính từSửa đổi

ignorant /ˈɪɡ.nə.rənt/

 1. Ngu dốt, dốt nát.
 2. Không biết.
  to be ignorant of (in)... — không biết gì về...

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực ignorant
/i.ɲɔ.ʁɑ̃/
ignorants
/i.ɲɔ.ʁɑ̃/
Giống cái ignorante
/i.ɲɔ.ʁɑ̃t/
ignorantes
/i.ɲɔ.ʁɑ̃t/

ignorant /i.ɲɔ.ʁɑ̃/

 1. Dốt nát.
  Un homme ignorant — một người dốt nát
 2. Không biết, không hiểu biết.
  Ignorant de la vie — không hiểu biết cuộc sống

Trái nghĩaSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực ignorant
/i.ɲɔ.ʁɑ̃/
ignorants
/i.ɲɔ.ʁɑ̃/
Giống cái ignorante
/i.ɲɔ.ʁɑ̃t/
ignorantes
/i.ɲɔ.ʁɑ̃t/

ignorant /i.ɲɔ.ʁɑ̃/

 1. Người dốt nát.
 2. Người không biết, người không hiểu biết.
  Faire l’ignorant — làm ra vẻ không hiểu biết gì

Tham khảoSửa đổi