Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
huŋ˧˧ aːk˧˥huŋ˧˥ a̰ːk˩˧huŋ˧˧ aːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
huŋ˧˥ aːk˩˩huŋ˧˥˧ a̰ːk˩˧

Tính từ sửa

hung ác

  1. Dữ tợntàn nhẫn.

Dịch sửa

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa