Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ha̤ː˨˩ tiə̰ʔn˨˩haː˧˧ tiə̰ŋ˨˨haː˨˩ tiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
haː˧˧ tiən˨˨haː˧˧ tiə̰n˨˨

Từ nguyên sửa

: thế nào; tiện: thấp hèn

Tính từ sửa

hà tiện

  1. Bủn xỉn.
    Hà tiện mà ăn cháo hoa, đồng đường, đồng đậu cũng ra ba đồng. (ca dao)

Tham khảo sửa