Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
za̰w˧˩˧jaw˧˩˨jaw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟaw˧˩ɟa̰ʔw˧˩

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

giảu

  1. Nói môi thưỡi ra, chìa ra.
    Giảu môi, giảu mỏ.

Tham khảo sửa