Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤n˨˩ ɲɨ˧˧ɣəŋ˧˧ ɲɨ˧˥ɣəŋ˨˩ ɲɨ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣən˧˧ ɲɨ˧˥ɣən˧˧ ɲɨ˧˥˧

Phó từ sửa

gần như

  1. Xém chút nữa là một điều gì đó sẽ thành sự thật.
    Ông ta gần như sắp nói điều gì đó.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa