Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈɔl.ˌmoʊst/
  Hoa Kỳ

Phó từ sửa

almost /ˈɔl.ˌmoʊst/

  1. Hầu (như), gần (như), suýt nữa, tí nữa.

Tham khảo sửa