Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

 • IPA: /ˈnɪr.li/
  Hoa Kỳ

Phó từSửa đổi

nearly /ˈnɪr.li/

 1. Gần, sắp, suýt.
  it is nearly time to start — đã gần đến giờ khởi hành
  to be nearly related to someone — có họ gần với ai
  to be nearly drowned — suýt chết đuối
 2. Mặt thiết, sát.
  the matter concerns me nearly — vấn đề có quan hệ mật thiết với tôi
  to consider a question nearly — xem xét sát một vấn đề

Tham khảoSửa đổi