Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣə̤n˨˩ ɣṵʔj˨˩ɣəŋ˧˧ ɣṵj˨˨ɣəŋ˨˩ ɣuj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣən˧˧ ɣuj˨˨ɣən˧˧ ɣṵj˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

gần gụi

  1. Đến gần, đi sát.
    Cán bộ phải gần gụi quần chúng.

Tham khảo sửa