Tiếng AnhSửa đổi

Tục ngữSửa đổi

friggin' sweet

  1. Ấm , lố bịch, khiến người ta chê cười.