Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

filament /ˈfɪ.lə.mənt/

  1. Sợi nhỏ, dây nhỏ, .
  2. Sợi đèn, dây tóc (đèn).
  3. (Thực vật học) Chỉ nhị.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
filament
/fi.la.mɑ̃/
filaments
/fi.la.mɑ̃/

filament /fi.la.mɑ̃/

  1. Sợi, dây.
    Filament chromatique — (sinh vật học, sinh lý học) sợi nhiễm sắc
    Les filaments de l’amiante — những sợi amian
  2. Thớ dai (trong thịt); (trong rau).
  3. Dây tóc (đèn điện).

Tham khảoSửa đổi