Tiếng Na UySửa đổi

Danh từSửa đổi

Xác định Bất định
Số ít fase fasen
Số nhiều faser fasene

fase

  1. Giai đoạn.
    Forhandlingene gikk inn i en ny fase.
    Sykdommen er kommet inn i en kritisk fase.
  2. Chu kỳ, thời kỳ, tuần (trăng). (Lý)
  3. Vị tướng.
    månens faser

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi