Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

  • IPA: /ɪ.ˈskɑːrp.mənt/
  Hoa Kỳ

Danh từSửa đổi

escarpment /ɪ.ˈskɑːrp.mənt/

  1. Dốc đứng, vách đứng (núi đá).
  2. Dốc đứng (ở) chân thành.
  3. (Quân sự) Sự đào đắp thành dốc đứng.

Tham khảoSửa đổi