Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Động từSửa đổi

earring

  1. Phân từ hiện tại và hiện tại tiếp diễn của ear.

Chia động từSửa đổi

Danh từSửa đổi

 
earrings

earring /ˈɪr.ˌɪŋ/

  1. Khuyên tai.

Tham khảoSửa đổi