Tiếng Anh

sửa

Tính từ

sửa

dernier

 1. Cuối cùng.
  dernier cry — mốt cuối cùng
  dernier resort — biện pháp cuối cùng

Tham khảo

sửa

Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /dɛʁ.nje/

Tính từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Giống đực dernier
/dɛʁ.nje/
derniers
/dɛʁ.nje/
Giống cái dernière
/dɛʁ.njɛʁ/
dernières
/dɛʁ.njɛʁ/

dernier /dɛʁ.nje/

 1. Cuối cùng, sau hết, chót.
  Nouvelles de la dernière heure — tin giờ chót
 2. Hèn hạ nhất.
  Le dernier des hommes — con người hèn hạ nhất
 3. Tột cùng, tột bậc.
  Dernier degré de perfection — trình độ hoàn hảo tột bậc
 4. Vừa qua.
  L’an dernier — năm vừa qua, năm ngoái
  avoir le dernier — nói lời cuối cùng; thắng (trong cuộc tranh luận, tranh chấp)
  dernier cri — mốt mới nhất
  chapeau dernier cri — mũ mốt mới nhất
  dernier mot — sự nhượng bộ cuối cùng; hết nước rồi+ điểm cao nhất
  La morale est pour lui le dernier mot de l’existence — đạo đức đối với ông ấy là điểm cao nhất ở đời
  dernières recommandations — lời trối trăng
  en dernière analyse — xét đến cùng
  en dernier lieu — cuối cùng
  en dernier ressort — xem ressort
  être du dernier bien — hoàn hảo, tuyệt diệu
  Coiffure du dernier bien — mũ tuyệt diệu
  être du dernier bien avec quelqu'un — hết sức thân ái với ai, hết sức tử tế với ai
  la dernière heure — lúc lâm chung
  le dernier soupir — hơi thở cuối cùng, lúc sắp chết
  le dernier supplice — tội tử hình
  mettre la dernière main à — làm cho xong

Danh từ

sửa
  Số ít Số nhiều
Số ít dernière
/dɛʁ.njɛʁ/
dernières
/dɛʁ.njɛʁ/
Số nhiều dernière
/dɛʁ.njɛʁ/
dernières
/dɛʁ.njɛʁ/

dernier /dɛʁ.nje/

 1. Người cuối cùng, con út; người bét; cái cuối cùng.
  ce dernier — sau chót

Trái nghĩa

sửa

Tham khảo

sửa