Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajŋ˧˧ ŋiʔiə˧˥jan˧˥ ŋiə˧˩˨jan˧˧ ŋiə˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟajŋ˧˥ ŋḭə˩˧ɟajŋ˧˥ ŋiə˧˩ɟajŋ˧˥˧ ŋḭə˨˨

Từ nguyên sửa

Nghĩa: ý nghĩa

Danh từ sửa

danh nghĩa

  1. Tư cách, cương vị.
    Tôi lấy danh nghĩa là người yêu chuộng văn nghệ, xin chúc mừng.
    Đại hội văn nghệ thành công (Hồ Chí Minh)
  2. Tên gọi không có thực quyền.
    Danh nghĩa là chủ tịch, nhưng thực ra không đảm đương công việc gì.

Tham khảo sửa