Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨ̰ʔk˨˩ kwn˨˩tʰɨ̰k˨˨ kwŋ˧˧tʰɨk˨˩˨˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨk˨˨ kwn˧˧tʰɨ̰k˨˨ kwn˧˧

Danh từ sửa

thực quyền

  1. Quyền hànhthật, không phải trên danh nghĩa.
    Nắm thực quyền trong tay.

Tham khảo sửa