Tiếng Việt sửa

 
Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨʔɨ˧˥ kwəwk˧˥ ŋɨʔɨ˧˥ʨɨ˧˩˨ kwə̰wk˩˧ ŋɨ˧˩˨ʨɨ˨˩˦ wəwk˧˥ ŋɨ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨ̰˩˧ kwəwk˩˩ ŋɨ̰˩˧ʨɨ˧˩ kwəwk˩˩ ŋɨ˧˩ʨɨ̰˨˨ kwə̰wk˩˧ ŋɨ̰˨˨

Danh từ sửa

chữ Quốc ngữ

  1. Loại chữ ghi âm tiếng Việt dựa trên bảng chữ cái La-tinh, hiện là chữ viết chính thức của Việt Nam.