Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɨŋ˧˥ ɲə̰ʔn˨˩ʨɨ̰ŋ˩˧ ɲə̰ŋ˨˨ʨɨŋ˧˥ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɨŋ˩˩ ɲən˨˨ʨɨŋ˩˩ ɲə̰n˨˨ʨɨ̰ŋ˩˧ ɲə̰n˨˨

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

chứng nhân

  1. (Id.) . Như nhân chứng.

Tham khảo Sửa đổi