Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩ʨu˧˩˨ ɗə̰wŋ˨˨ʨu˨˩˦ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ ɗəwŋ˨˨ʨu˧˩ ɗə̰wŋ˨˨ʨṵʔ˧˩ ɗə̰wŋ˨˨

Tính từ sửa

chủ động

  1. Gây ra tình huống có tính lôi cuốn với người hoặc vật khác.
    Quân ta chuyển sang thế chủ động.

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa