Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨṵ˧˩˧ ɗə̰ʔwŋ˨˩ʨu˧˩˨ ɗə̰wŋ˨˨ʨu˨˩˦ ɗəwŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨu˧˩ ɗəwŋ˨˨ʨu˧˩ ɗə̰wŋ˨˨ʨṵʔ˧˩ ɗə̰wŋ˨˨

Tính từ

sửa

chủ động

  1. Gây ra tình huống có tính lôi cuốn với người hoặc vật khác.
    Quân ta chuyển sang thế chủ động.

Trái nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa