Tiếng Anh sửa

Danh từ sửa

château

 1. Người thô kệch; người ngờ nghệch.

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

 
Château de Chambord

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
château
/ʃa.tɔ/
châteaux
/ʃa.tɔ/

château /ʃa.tɔ/

 1. Lâu đài, cung điện.
  château de cartes — vật mong manh
  château d’eau — tháp nước
  châteaux en Espagne — ảo tưởng, cuồng vọng
  château-fort — lầu pháo đài
  vie de château — cuộc sống đế vương
  ville prise, château rendu — được gốc thì được cả lãi

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
château
/ʃa.tɔ/
châteaux
/ʃa.tɔ/

château /ʃa.tɔ/

 1. Viết tắt của châteaubriant.

Tham khảo sửa