Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ka̰ːm˧˩˧ fṵʔk˨˩kaːm˧˩˨ fṵk˨˨kaːm˨˩˦ fuk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaːm˧˩ fuk˨˨kaːm˧˩ fṵk˨˨ka̰ːʔm˧˩ fṵk˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cảm phục

  1. Có tình cảm kính trọng, yêu quý do thấy được phẩm chất cao cả của người khác.
    Cảm phục tinh thần dũng cảm của bạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa