cá lớn nuốt cá bé

Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kaː˧˥ ləːn˧˥ nuət˧˥ kaː˧˥ ɓɛ˧˥ka̰ː˩˧ lə̰ːŋ˩˧ nuək˩˧ ka̰ː˩˧ ɓɛ̰˩˧kaː˧˥ ləːŋ˧˥ nuək˧˥ kaː˧˥ ɓɛ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kaː˩˩ ləːn˩˩ nuət˩˩ kaː˩˩ ɓɛ˩˩ka̰ː˩˧ lə̰ːn˩˧ nuət˩˧ ka̰ː˩˧ ɓɛ̰˩˧

Thành ngữSửa đổi

cá lớn nuốt cá bé

  1. Chỉ quy luật cạnh tranh, kẻ mạnh lấn át, tiêu diệt kẻ yếu.