Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực brève
/bʁɛv/
brèves
/bʁɛv/
Giống cái brève
/bʁɛv/
brèves
/bʁɛv/

brève

 1. Ngắn, gọn, ngắn gọn.
  Lettre brève — bức thư ngắn
  Voyelle brève — nguyên âm ngắn
  Discours bref — bài diễn văn ngắn gọn
 2. Gãy gọn.
  Un ton bref — giọng gãy gọn
 3. En bref+ vắn tắt.

Trái nghĩaSửa đổi

Phó từSửa đổi

brève

 1. Tóm lại.

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
brève
/bʁɛv/
brèves
/bʁɛv/

brève

 1. Chiếu thư (của giáo hoàng).

Tham khảoSửa đổi