Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

blanc (gc: blanche) – trắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)

Danh từSửa đổi

blanc

  1. màu trắng: màu có độ sáng cao nhưng giá trị màu sắc bằng 0. (chính xác hơn thì nó chứa toàn bộ các màu của quang phổ và đôi khi được mô tả như màu tiêu sắc — màu đen thì là sự vắng mặt của các màu)
  2. người giống da trắng

Trái nghĩaSửa đổi

noir

Từ liên hệSửa đổi

rouge, jaune, bleu, vert

Từ dẫn xuấtSửa đổi

blanche, blancher