Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: \blɑ̃ʃ\

Danh từ sửa

blanche

  1. Xem blanc

Tham khảo sửa