Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈblænt.ʃɜː/

Danh từ

sửa

blancher /ˈblænt.ʃɜː/

  1. Xem blanch

Tham khảo

sửa