Tiếng AnhSửa đổi

Phó từSửa đổi

bis

 1. Lát nữa, lần thứ hai.

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Kyrgyz Phú DụSửa đổi

Số từSửa đổi

bis

 1. năm.

Tiếng PhápSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Tính từSửa đổi

  Số ít Số nhiều
Giống đực bis
/bis/
bis
/bis/
Giống cái bise
/biz/
bises
/biz/

bis /bis/

 1. Xám nâu.
  Toile bise — vải xám nâu
  changer son pain blanc en pain bis — đổi chác bất lợi

Phó từSửa đổi

bis /bis/

 1. Bítx.
  Numéro 12 bis — số 12 bítx
  Article 3 bis — khoản 3 bítx

Thán từSửa đổi

bis

 1. Lần nữa (yêu cầu của người xem đòi diễn viên hát lại, diễn lại).

Danh từSửa đổi

Số ít Số nhiều
bis
/bis/
bis
/bis/

bis /bis/

 1. Yêu cầu diễn lần nữa.

Tham khảoSửa đổi