Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɓiəw˧˧ɓiəw˧˥ɓiəw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɓiəw˧˥ɓiəw˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

biêu

  1. Nêu lên cho mọi người biết.

Dịch sửa

Tham khảo sửa