Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Nội động từ

sửa

baver nội động từ /ba.ve/

 1. Nhỏ dãi; sùi bọt mép.
 2. Sùi ra; nhòe ra (nét viết... ).
 3. Nói xấu, gièm pha.
  Baver sur le talent de quelqu'un — gièm pha tài năng của ai
 4. (Thông tục) Há hốc mồm, kinh ngạc.
  Baver d’admiration — há hốc mồm vì thán phục
  en baver — (thông tục) khó nhọc, khổ sở
  Il va vous en faire baver — nó sẽ làm cho anh khổ sở

Tham khảo

sửa