Tiếng AnhSửa đổi

Từ viết tắtSửa đổi

asa

  1. quan Tiêu chuẩn Quảng cáo (Advertising Standards Agency).
  2. Hội Tiêu chuẩn Mỹ (American Standards Association).

Tham khảoSửa đổi

Tiếng Mã LaiSửa đổi

Chuyển tựSửa đổi

Danh từSửa đổi

asa

  1. Hi vọng.

Đồng nghĩaSửa đổi