Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwï̤ŋ˨˩ koj˧˧kwïn˧˧ koj˧˥wɨn˨˩ koj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwïŋ˧˧ koj˧˥kwïŋ˧˧ koj˧˥˧

Địa danhSửa đổi

Quỳnh Côi

  1. Một huyện Huyện thuộc tỉnh Thái Bình, từ 17-6-1969, hợp nhất với huyện Phụ Dực thành huyện Quỳnh Phụ (x. Quỳnh Phụ), Việt Nam.
  2. Một thị trấn thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, Việt Nam.

Tham khảoSửa đổi