Đa ngữSửa đổi

666

  1. Số đếm sáu trăm sáu mươi sáu.
  2. Số của con thú trong sách Khải Huyền.