Tra từ bắt đầu bởi
𦚈

Chữ Hán

sửa
𦚈 U+26688, 𦚈
CJK UNIFIED IDEOGRAPH-26688
𦚇
[U+26687]
CJK Unified Ideographs Extension B 𦚉
[U+26689]

Tra cứu

sửa
  • Bộ thủ của chữ Hán này cũng có thể là “”.
  • Dữ liệu Unicode: U+26688 (liên kết ngoài tiếng Anh)

Chuyển tự

sửa

Tiếng Trung Quốc

sửa

Động từ

sửa

𦚈

  1. Giảm.
  2. Đổ.

Tiếng Quan Thoại

sửa

Động từ

sửa

𦚈

  1. Xem 𦚈#Tiếng Trung Quốc.

Tham khảo

sửa